Privacy

Om vertrouwen te kunnen ervaren is een gedegen privacybeleid van belang. Vandaar dat ik het complete beleid met je  deel bij aanvang van een cursus of individueel traject zodat er van beide kanten ondertekend kan worden. Je kunt het ook altijd per mail opvragen.

Voor de gegevens die via de mail of telefonisch verstrekt worden geldt dat ze alleen gebruikt worden voor contactdoeleinden. Zoals het maken van afspraken of het uitwisselen van relevante informatie.

Een korte samenvatting uit het privacybeleid:

  • We gaan vertrouwelijk met je gegevens om
  • We delen geen contactgegevens met derden
  • Gegevens rond fysieke en mentale gezondheid worden niet digitaal vastgelegd
  • Het is mogelijk om de eigen persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te laten verwijderen
  • Mocht er reden zijn om gegevens te delen met andere disciplines binnen de gezondheidszorg, zoals verloskundigen, ziekenhuis of huisarts, dan vraag ik je eerst toestemming. 

Vertrouwen

Alle informatie die je deelt bij Solise zal met vertrouwen behandeld worden. Voor de individuele afspraken geldt een beroepsgeheim. In de cursussen vragen we nadrukkelijk om alles wat tijdens de cursus besproken wordt niet met anderen buiten de groep te delen.