Over toen en later, helpende verhalen voor kinderen en hun ouders

 

door Marloes de Ronde-Kos [* NIEUW *Gezondheid en welzijnKind en jeugdPersoonlijke ontwikkeling en spiritualiteitverschenen]

Helpende verhalen voor ieder kind dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Wanneer kinderen zelf niet de woorden hebben om te vertellen wat hen is overkomen of dwarszit, kan een verhaal het kind helpen om zich makkelijker te uiten. Marloes de Ronde-Kos vertelt in deze bundel verhalen, die passen bij de belevingswereld van een kind. Verbeeldingskracht en fantasie zijn hierbij de belangrijkste hulpbronnen. De thema’s zijn vertrouwen, moed en vriendschap.
Maar het gaat ook over verlies, eenzaamheid, pesten, ziekte en schaamte. Kinderen vinden herkenning in en bevestiging van verschillende emoties zonder dat ze letterlijk benoemd hoeven te worden. Door middel van de verhalen kunnen kinderen geholpen worden om te praten over wat hen bezighoudt. Voor iedere therapeut en professional die met kinderen werkt
een aanvulling op de al bestaande methodieken. Maar ook een boek dat bij uitstek geschikt is voor ouders en hen houvast biedt op momenten dat hun kind het moeilijk heeft. 

 

Uitgeverij Gopher, prijs 17,95 incl btw

om te bestellen klik hier